Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus: Co-test Finland Oy, Y-tunnus 3107821-4

Sähköpostiosoite: myynti@co-test.fi

 

Rekisterin nimi

Co-test Finland Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakassuhteen hoitaminen,
 • markkinointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset, sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä asiakkaista voidaan tallentaa:

 • nimi
 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite, laskutusosoite ja puhelinnumero,
 • käyttäjätiedot, kuten käyttäjätunnus, profiilikuva, salasana ja nimimerkki,
 • laskutus- ja maksutiedot,
 • tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista,
 • asiakkaan kirjoittamat viestit ja kommentit, sekä vastaukset kyselyihin palvelussa,
 • asiakkaan valinnat ja asetukset palvelussa,
 • verkkopalvelun käyttötietoja, kuten palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti, tulotapa palveluun, tietoja käytetystä selaimesta ja laitteesta,
 • luvat ja suostumukset,
 • muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta. Asiakkaat voivat syöttää tiedot palvelussa tai ilmoittaa tiedot kolmannen osapuolen palvelun kautta (esim. sosiaalinen media) tai sähköpostitse. Lisäksi tietoja voidaan hakea postin osoitetietojärjestelmästä, kaupallisista yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramainonta tai markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n lukopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet.

Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Käsiteltävät tiedot: käsiteltävät tiedot säilytetään Co-test Finland Oy:n vuokraamalla palvelimella tietokannassa ja tiedostojärjestelmässä. Tiedostojärjestelmään sekä tietokantaan pääsy on suojattu teknisin keinoin siten että ulkopuoliset eivät pääse tietoihin käsiksi. Kukin asiakas näkee ja voi päivittää omat tietonsa halutessaan palvelussa.

Tarkastusoikeus

Co-test Finland Oy käyttäjillä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisterinpitäjälle (ks. yllä). Tarkastuspyyntö tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta joka on tallennettu tarkastettavalle käyttäjätunnukselle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Co-test Finland Oy käyttäjillä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Käyttäjäprofiilisi tietoja voit muokata itse omassa profiilissasi. Vaihtoehtoisesti voit pyytää näiden tai muiden tietojen korjausta sähköpostilla rekisterinpitäjältä (ks. yllä). Korjauspyyntö tulee lähettää siitä sähköpostiosoitteesta joka on tallennettu käyttäjätunnukselle jota korjauspyyntö koskee.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Co-test Finland Oy käyttäjillä on oikeus kieltää Co-test Finland Oy käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita tutkimuksia varten. Co-test Finland Oy voi kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelua koskevia ilmoituksia.